imaginea utilizatorului Ardagast

Premergător

Întinatul din ochii singurătății
Deslușea umbra atârnată
Pierdută în zbuciumul de prohod al pădurii
Murmurul veacurilor de frunze
Și adormirea intrusului cununilor pierdute
Scheaună prin clopote de lemn
Sărutând steiul ochilor uscați
E târziu și pragul ascuns al sărbătorii tăcerii
Pulsează spasmodic
În zbuciumul putreziciunii